Vakanties

Schoolvakanties

Het Ministerie van onderwijs stelt eens in de vier jaar de zomervakanties vast. Voor de overige vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, geeft het Ministerie adviesdata. De adviesdata worden door de gemeente Amsterdam (DMO) voorgelegd aan het overleg van gezamenlijke schoolbesturen, het BBO. Het BBO stelt de vakantiedata voor het gehele primair onderwijs voor de duur van 4 jaar vast. De scholen vermelden de vakantiedata in hun schoolgids.

Op de website van het ministerie (klik hier) kunt u hierover meer lezen.
Via www.postbus51.nl  kunt u de brochure over vakantiespreiding downloaden.

Vakantieregeling primair onderwijs 2017-2018 AWBR-scholen

NB: Vrije dagen kunnen per school verschillen. Voor de exacte data raadpleeg de schoolgids van de school.

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Pasen: 2 april 2018
Koningsdag:   27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart:   10 mei 2018
Pinksteren:   21 mei 2018
Zomervakantie:   23 juli t/m 31 augustus 2018